Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na wymienione niżej nieruchomości komunalne

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na wymienione niżej nieruchomości komunalne: Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową : - dz.nr 86/12 o pow. 40 m kw. ha ; cena wywoławcza - 1 220,- zł wadium - 120,- zł postęp w przetargu - 100,- zł Wymienione wyżej nieruchomości...

Projekt Bez barier - bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych z terenu gminy Złoczew

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie "Bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferowane są BEZPŁATNE SZKOLENIA w zakresie: I. Projektowania, tworzenia i administracji stron internetowych (120...

zdjęcie z majowego koncertu w pałacu

Wieczór z muzyką

Po wakacyjnej przerwie złoczewski pałac znów rozbrzmi muzyką klasyczną. Juz w piątek 17 października o godz. 19.00 odbędzie sie kolejny z cyklu "wieczór z muzyką". Organizator - Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na koncert wszystkich, którzy lubią obcować z muzyka, nie tylko poważną. Młodzi artyści z Akademii...

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że w dniach od 6 do 9 października 2008 r w godz. od 800 do 1400 w pokoju Nr 2 będą przyjmowane wnioski o wypłatę zasiłku celowego z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w 2008 r dla gospodarstw, w których szkody w uprawach rolnych zostały oszacowane...

Grafiki Wołodymyra Czaornobaja w złoczewskim pałacu.

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie w sobotni wieczór- 27 września 2008r. o godz. 18.00 zaprasza na spotkanie autorskie z ukraińskim artystą Wołodymyrem Czornobajem, które zainauguruje wystawę grafiki tego wielokrotnie nagradzanego twórcy. Słowo o artyście: WOŁODYMYR CZORNOBAJ Urodził się 17 marca 1954 rok we Lwowie....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

DECYZJA KOŃCZĄCA Złoczew, dnia 24 września 2008 r. Burmistrz Miasta Złoczew OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z a p r a s z a m na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 19 września (piątek) 2008 r. o godz. 10.00 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie...

Najlepsze życzenia!!!

Naszemu Współpracownikowi i Koledze, który w sobotę w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie zawarł związek małżeński serdecznie gratulujemy tej wspaniałej decyzji i życzymy samych, wymarzonych chwil, wielu miodowych dni, wspólnych radości bez trosk, i tego by sprzyjał Wam los a słońce przyświecało...

Nabór wnosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu PFRON - Uczeń na wsi.

UWAGA Gmina Złoczew już po raz drugi planuje przystąpić do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", w związku z czym zawiadamia o uruchomieniu naboru wniosków na: w przypadku uczniów szkół...

bezpłatne szkolenia w ramach projektu BEZ BARIER w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

Od listopada do końca grudnia 2008r. w Złoczewskim Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Złoczewie w ramach projektu „BEZ BARIER" będą realizowane bezpłatne szkolenia dla osób: - bez zatrudnienia lub poszukujące pracy, długotrwale bezrobotnych, w tym w szczególności kobiety powracające lub wchodzące na rynek pracy...