Komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Złoczew z OPP na rok 2016.

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Gminy Złoczew z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 16  listopada br.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 630
02 listopada 2015 15:57 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2015 13:52 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2015 13:49 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)