Zagospodarowanie przestrzenne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoczew w rejonie ulicy Opłotki

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoczew w rejonie ulicy Opłotki