Zagospodarowanie przestrzenne (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew dnia 30 stycznia 2008 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071...