Zagospodarowanie przestrzenne (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 29.11.2012 r. OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 30.11.2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

Złoczew, dnia 14. 08. 2012 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o wydanu decyzja nr 2 /2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy wodociągu ø 110 PVC na działce nr ewidencyjny 107, 149, 132, 134 (obręb geodezyjny 2 m. Złoczew), położonych w Złoczewie przy ul. Spółdzielczej.

Złoczew, dnia 08. 08. 2012 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o wydanu decyzj nr 1 /2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy wodociągu ø 110 PVC na działce nr ewidencyjny 313/7 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonej w Złoczewie w rejonie ulic Cmentarnej i Wyzwolenia.

Złoczew, dnia 07. 08. 2012 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pos

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 12. 07. 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 12. 07. 2012 r.