Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

         Złoczew, dnia  30.11.2012  r.

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 19 listopada  2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy energetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na działkach nr ewidencyjny: 255, 256 i 257/2 (obręb geodezyjny Wandalin), położonych w miejscowości Wandalin gm. Złoczew.

 

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew.

 

 

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 30.11.2012r.

 

 

 

                                                                                                         

                                                                              Burmistrz Miasta Złoczew

                                                                                 Jadwiga Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2012 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 879
03 grudnia 2012 10:52 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
03 grudnia 2012 10:51 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
03 grudnia 2012 10:48 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.