Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

Złoczew, dnia  14. 08. 2012  r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2012r. została wydana decyzja nr  3 /2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy wodociągu ø 110 PVC na działce nr ewidencyjny 159, 160, 98, 99/4, 99/5, 99/6, 99/2 i 148 (obręb geodezyjny Gronówek), położonych w miejscowości Gronówek gm. Złoczew.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew oraz na stronie internetowej.


 

                                                                                                            BURMISTRZ  Jadwiga  Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2012 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 744
14 sierpnia 2012 14:03 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.