Zagospodarowanie przestrzenne (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Spółdzielczej

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki.

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulic: Cmentarnej, Działkowej i Akacjowej

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 26. 09. 2011 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ar

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 20. 09. 2011 r. Znak: PPp.7331.5. 2011 OBWIESZCZENIE BUR

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 29. 08. 2011 r. Znak: PPp.7331.4.2011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa

Złoczew, dnia 14. 07. 2011 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew

Złoczew, dnia 11. 07. 2011 r. Znak: PPp.7331.4.2011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZ