Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o wydanu decyzj nr 1 /2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy wodociągu ø 110 PVC na działce nr ewidencyjny 313/7 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonej w Złoczewie w rejonie ulic Cmentarnej i Wyzwolenia.

         Złoczew, dnia  07. 08. 2012  r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 sierpnia 2012r. została wydana decyzja nr  1 /2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy wodociągu ø 110 PVC na działce nr ewidencyjny 313/7 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), położonej w Złoczewie w rejonie ulic Cmentarnej i Wyzwolenia

 Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew oraz na stronie internetowej.

                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                  Jadwiga  Sobańska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2012 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 768
08 sierpnia 2012 14:43 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.