Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące budowy linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia, zlokalizowanej na działkach nr. ewidencyjny 148, 97, 98, 99/4, 99/5, 99/6, 99/2, 99/1 (obręb geodezyjny Gronówek) gmina Złoczew 414, 418, 368 (obręb geodezyjny Brzeźnica) gmina Burzenin, położonych w miejscowości Gronówe

 

         Złoczew, dnia 10. 03. 2015 r.

 

Znak: RK.6730.20.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (   Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04 marca  2015 r. Gminy Złoczew z/s ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy  linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia, zlokalizowanej na działkach nr. ewidencyjny 148, 97, 98, 99/4, 99/5, 99/6, 99/2, 99/1 (obręb geodezyjny Gronówek) gmina Złoczew 414, 418, 368 (obręb geodezyjny Brzeźnica) gmina Burzenin, położonych w miejscowości Gronówek.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Burzeninie.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2015 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 847
10 marca 2015 15:39 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 marca 2015 15:38 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)