Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu SIR4415D wraz z instalacjami elektrycznymi na działce nr ewid.21/1 położonych w obrębie geodezyjnym Miklesz.

 

 

         Złoczew, dnia  03. 04. 2015  r.

 

 

Znak:  RK.PP.6733.1.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015r, poz. 199.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).) zawiadamiam, że w dniu 03 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja nr   1 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wg projektu SIR4415D wraz z instalacjami elektrycznymi na działce nr ewid.21/1 położonych w obrębie geodezyjnym Miklesz.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew.

 

 

 

 

 

                                                           Burmistrz Miasta

 

                                                                  Jadwiga  Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2015 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 559
03 kwietnia 2015 11:24 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)