Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące budowy linii kablowej SN 15kV, zlokalizowanej na działkach nr. ewidencyjny 227/1, 354, 486, 351, 353, 475/2, 548, obręb geodezyjny Stolec, gmina Złoczew, oraz na działkach nr ewidencyjny 62, 135, obręb geodezyjny Szynkielów, gmina Konopnica.

 

         Złoczew, dnia 30. 04. 2015 r.

 

Znak: RK.PP.6733.3.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (   Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 kwietnia  2015 r. Pana Marka Kowalczyka działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Bełchatów, Rogowiec-Kurnos, 97-400 Bełchatów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy  linii kablowej SN 15kV, zlokalizowanej na działkach nr. ewidencyjny 227/1, 354, 486, 351, 353, 475/2, 548, obręb geodezyjny Stolec, gmina Złoczew, oraz na działkach nr ewidencyjny 62, 135, obręb geodezyjny Szynkielów, gmina Konopnica.

 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna  16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej www.zloczew.pl.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2015 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 572
05 maja 2015 14:59 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)