Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego budowy linii energetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV na działkach nr ewidencyjny: 227/1, 354, 486, 351, 353, 475/2, 548 położonych w miejscowości Stolec (obręb geodezyjny Stolec) gmina Złoczew.

         Złoczew, dnia 17. 06. 2015 r.

 

Znak: RK.6730.10.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (   Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 kwietnia 2015 r. i 03. czerwca 2015r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą 97-400 Bełchatów, Rogowiec-Kurnos, w dniu 17 czerwca 2015r. została wydana decyzji Nr 3/2013, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy  linii energetycznej kablowej średniego napięcia SN 15 kV  na działkach nr ewidencyjny: 227/1, 354, 486, 351, 353, 475/2, 548 położonych w miejscowości Stolec (obręb geodezyjny Stolec) gmina Złoczew.

 

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie oraz na stronie internetowej www.zloczew.pl .

 

 

 

                                                                  Burmistrz Miasta

 

                                                                  Jadwiga  Sobańska

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2015 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 583
17 czerwca 2015 15:26 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)