Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 12. 07. 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 11. 07. 2012 r.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Spółdzielczej

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulicy Opłotki.

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew w rejonie ulic: Cmentarnej, Działkowej i Akacjowej

Złoczew, dnia 08. 12. 2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Złoczew

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 26. 09. 2011 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ar

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 20. 09. 2011 r. Znak: PPp.7331.5. 2011 OBWIESZCZENIE BUR