Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Mista Złoczew wydana decyzja Nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej, wraz z przyłączami, w Złoczewie w rejonie ulicy Dolnej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.12.2018 r. została wydana decyzja Nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), 20/1, 72/9, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 (obręb geodezyjny 10 m. Złoczew), położonych w Złoczewie w rejonie ulicy Dolnej.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 kpa w ciągu 14 dni od dnia podania wiadomości do publicznej informacji można zapoznać się z aktami sprawy. Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew,  pokój nr 109.

 Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.zloczew.pl

 

                                                                  Burmistrz

                                                               /-/ Dominik Drzazga

Złoczew, dnia 11.12.2018 r.

Znak:RK.PP.6733.9.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2018 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 174
12 grudnia 2018 14:46 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2018 14:45 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)