Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczącego rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w Unikowie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 178 i 179/2 (obręb geodezyjny Uników), położonych w miejscowości Uników.

 

         Złoczew, dnia 10.12.2018 r.

 

Znak:  RK.PP.6733.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

 

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 17.10.2018 r., Gminy Złoczew,            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w Unikowie, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 178 i 179/2 (obręb geodezyjny Uników), położonych w miejscowości Uników, gm. Złoczew, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia,     w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 109, w godzinach od 800 do 1600 możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Burmistrz

                                                           /-/ Dominik Drzazga

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 214
10 grudnia 2018 14:26 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)