Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej

        

Złoczew, dnia 15.11.2018 r.

Znak:RK.PP.6733.9.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

            Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Złoczewie postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 15.10.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach oznaczonych  nr ewidencyjnymi: 109 (obręb geodezyjny 1 m. Złoczew), 20/1, 72/9, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 (obręb geodezyjny 10 m. Złoczew), położonych  w Złoczewie w rejonie ulicy: Dolnej, zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, pok. Nr 109, w godzinach od 800 do 1600 możliwe będzie zapoznanie się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane materiały w postępowaniu administracyjnym.

                                                             Burmistrz

                                                       /-/ Jadwiga Sobańska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2018 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 218
15 listopada 2018 14:20 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 14:20 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)