Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 27. 05. 2009 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 27. 05. 2009 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 17. 03. 2009 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Złoczew dnia 30 stycznia 2008 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Złoczew przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Działkowej.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Złoczew przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Działkowej. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6,...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Złoczew przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Działkowej.

data 12 września 2005 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Złoczew przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Działkowej. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...