Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy położonych w obr. 1 m. Złoczew przy ul. Akacjowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym

Komunikat Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 12 stycznia 2015r. Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m. Złoczew przy ul. Akacjowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1)Dz.nr 15/3 o pow. 0,1294 ha, cena wywoławcza –...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoczew w rejonie ulicy Opłotki

BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złoczew w rejonie ulicy Opłotki

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 22 stycznia (czwartek) 2015 r. o godz. 1100 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad VI sesji; - &nbs ...

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza drugi przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku „ Przystanek PKS” w Złoczewie 1. Przedmiot przetargu:

INFORMACJA dotycząca prognozowanych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu OSTRZEŻENIE Nr 1 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.01.2015 do godz. 13:00 dnia 03.01.2015

Informacja dot. dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Stolcu, Broszkach i Unikowie.

Z dniem 7 stycznia 2015 roku będzie kontynuowane dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Stolcu, Broszkach i Unikowie. Zainteresowani tą formą pomocy rodzice dzieci uczęszczających do w/w szkół mogą składać wnioski w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złoczewie w godzinach od 7.30 do 15.00. Nadmienia, się iż firmą...