Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 lipca (piątek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

Informacja Burmistrza Miasta Złoczew dot. udzielenia dotacji

Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że dnia 19 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XII/49/15 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2015 na ten...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca (piątek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji:

Wybory ławników

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa W zwią

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 maja (wtorek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 marca (wtorek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

KOMUNIKAT WAŻNY DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Delegatura w Sieradzu przypomina rolnikom uprawiającym ziemniaki o obowiązku złożenia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Łodzi, Delegaturze w Sieradzu aktualnego na 2015 rok planu produkcji ziemniaka. Zapraszamy do siedziby inspekcji: Sieradz,...