Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2015 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zmiana terminu zebrania Mieszkanców Złoczewa - 10.03. godz. 16

Szanowni Państwo, zarządzeniem Burmistrza Miasta Złoczewa nr 14/2015 z dnia 24 lutego br została wprowadzona zmiana terminu zebrania mieszkańców Złoczewa, zwołanego w celu dokonania wyboru Zarządu Samorządu Mieszkańców Złoczewa oraz Przewodniczącego Zarządu. Zebranie odbędzie się w dn. 10 marca br. o godz. 16.00 w sali MOK...

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych a) &

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące własność Gminy.

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej, 1)Dz.nr 15/3 o pow. 0,1294 ha cena wywoławcza – 41 913,- zł wadium &n

OTWARTY KONKURS OFERT W FORMIE POWIERZANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 17 lutego (wtorek) 2015 r. o godz. 1100 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Mi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015

Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art.13, w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.)ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publiczn