Zagospodarowanie przestrzenne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.), ZAWIA