Zagospodarowanie przestrzenne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy gazociągu średniego ciśnienia.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 125

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA otyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej NN o długości 103 m oraz złącza kablowo pomiarowego w Stanisławowie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.),