Uchwały Rady 2008 - 2010 - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XVII/102/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złoczew na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVII/102/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złoczew na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,...

UCHWAŁA NR XVII / 104 / 08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

UCHWAŁA NR XVII / 104 / 08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z...

UCHWAŁA NR XVII / 106 / 08 RADY MIEJKSIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie diet dla sołtysów wsi i przewodniczących samorządu Miasta i Gminy Złoczew.

UCHWAŁA NR XVII / 106 / 08 RADY MIEJKSIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie diet dla sołtysów wsi i przewodniczących samorządu Miasta i Gminy Złoczew. Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje: §...

U C H W A Ł A Nr XVII/105/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego2008 roku w sprawie uchylenia uchwały NR XVI/98/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie miesięcznego ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

U C H W A Ł A Nr XVII/105/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego2008 roku w sprawie uchylenia uchwały NR XVI/98/07 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie miesięcznego ryczałtu dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

UCHWAŁA Nr XVII/103/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA Nr XVII/103/2008 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...