Komunikaty - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Burmistrz Miasta Złoczew stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek: Gminy Złoczew, z/s przy ul. Szerokiej 17, 98-270 Złoczew została wydana decyzja nr PPp – 7331/2/2004r., z dnia 27 grudnia 2004r. ustalająca lokalizację...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Złoczew

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złoczewie uchwał: - Nr XXV/177/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Burmistrz Miasta Złoczew stosownie do art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6, poz. 41) zawiadamia, że z dniem...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew stosownie do art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6, poz. 41) zawiadamia, że zostało...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew

Komunikat

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew