Komunikaty - archiwum

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Złoczew

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złoczewie uchwał:
- Nr XXV/177/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Złoczew w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV, obejmującego obszar położony w sołectwach Wandalin, Uników, Emilianów,
- Nr XXIII/160/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Złoczew przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Działkowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, przy ul. Sieradzkiej 17, 98-270 Złoczew w terminie do dnia 10 stycznia 2005 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Józef Mucha

Burmistrz Miasta Złoczewa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2702
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu