Komunikaty - archiwum

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

Burmistrz Miasta Złoczew stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek: Gminy Złoczew, z/s przy ul. Szerokiej 17, 98-270 Złoczew została wydana decyzja nr PPp – 7331/2/2004r., z dnia 27 grudnia 2004r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego modernizacji i rozbudowy miejskiej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Złoczewie na działce nr ewid. 95.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2601
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu