Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew stosownie do art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6, poz. 41) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie miasta Złoczew wzdłuż fragmentów ulic Lututowskiej i Dolnej przebiegającej przez działki nr 61, 62, 73, 74, 86, 85, 90, 265, 239, 240, 220, 221, 222, 223, 224, 160, 161, 225, 226, 230, 241, 242, 243, 231, 232, 233, 234, 235, 247, 248, 94, 332.
W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się ze złożonym wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie w godzinach urzędowania, oraz złożyć uwagi i zastrzeżenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 2355
05 marca 2008 00:36 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu