Komunikaty - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przerwa w łączności telefonicznej TP S.A. - m. Złoczew Telekomunikacja Polska S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2005 r. od godziny 07.00 do godziny 15.00, u niżej wymienionych abonentów wystąpi przerwa w łączności telefonicznej spowodowana niezbędnymi pracami technicznymi: m. Złoczew (pow. sieradzki), dla zakresu numeracji telefonicznej...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEWA

Złoczew,dnia 07 lipca 2005 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071...