Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których powstają odpady komunalne,

W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020 i poz. 1250) konieczne było: 1) opracowanie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których...

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 10 PAŹDZIERNIK – 18 PAŹDZIERNIK 2016

Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6:00 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elemen

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia, że z

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zawiadomienie Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia mieszkańców, że na terenie Gminy Złoczew zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r.

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI 12 PAŹDZIERNIK – 20 PAŹDZIERNIK 2015

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI 12 PAŹDZIERNIK – 20 PAŹDZIERNIK 2015