Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których powstają odpady komunalne,

W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, zm. poz. 1020 i poz. 1250) konieczne było: 1) opracowanie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których...

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 10 PAŹDZIERNIK – 18 PAŹDZIERNIK 2016

Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6:00 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny) 20 01 40 - Metale (złom) 20 01 35 * - Zużyte urządzenia elektryczne...

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 t.j.) oraz uchwałą Nr XXVIII 178/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego...

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zawiadomienie Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia mieszkańców, że na terenie Gminy Złoczew zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) zostanie przeprowadzona kontrola przestrzegania i stosowania przepisów wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z art....

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI 12 PAŹDZIERNIK – 20 PAŹDZIERNIK 2015

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI 12 PAŹDZIERNIK – 20 PAŹDZIERNIK 2015 Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6:00 20 03 07 - Odpady...

Informacja o firmie zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Na terenie miasta i gminy Złoczew zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów. Wyżej wymieniony sprzęt zbierany jest: - w punkcie zbierania zużytego...