Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o osiągniętych przez Gminę Złoczew oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Informacja o osiągniętych przez Gminę Złoczew oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: w 2014 r. osiągnięty poziom ograniczenia masy...

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złoczew

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby podmiotu NIP REGON 1 01/2012 Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach ul. Kosmowskiej 6/94, 42-224 Częstochowa 573-025-01-43 150628038 2 02/2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz ...