Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiebiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców posiadających wydane do 31 grudnia 2011 r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Złoczew

Wykaz przedsiębiorców posiadających wydane do 31 grudnia 2011 r. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Złoczew 1. Firma EKO-REGION Spółka z o.o. Bełchatów