Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usuwania śniegu i oblodzeń

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Złoczew w sprawie usuwania śniegu i oblodzeń W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o&