Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Złoczew

Usuwania śniegu i oblodzeń

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Złoczew

w sprawie usuwania śniegu i oblodzeń

 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454) obowiązki właścicieli związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza teren posesji w związku z powyższym:

 

„właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

 

Obowiązek ten ciąży w takim samym stopniu na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych jak również osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także na innych osobach, które nią władają.

 

Realizując powyższej wskazane obowiązki, należy mieć na względzie, że usuwanego z dachu śniegu nie wolno zgarniać na jezdnię, albowiem taki stan może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

 

Pamiętać należy  również o usuwaniu nawisów (sopli) z okapów, rynien oraz zwałów śniegu z dachów budynków i zabudowań.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2019 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 282
11 stycznia 2019 09:50 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [dsc00097.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 09:50 (Radosław Radwański) - Usunięcie zdjęcia [dsc06156.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 09:50 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [dsc06156.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)