Komunikaty - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko...

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW

Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1 1.Regulamin ustala szczegółowe zasady dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie, a w szczególności: - wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, - częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych...

XVI Finał WOŚP

Szanowni Państwo przypominamy, że w tym roku w dniu 13 stycznia już po raz XVI zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Jurka Owsiaka. Celem XVI Finału WOŚP, który będzie odbywał się pod hasłem "Finał z głową" jest pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Jego efektem ma być systemowe wsparcie dziecięcych oddziałów laryngologiczne...

Informacja dla rolników -KOMUNIKAT PRASOWY Dzierżawa kwot mlecznych tylko do 31 stycznia

KOMUNIKAT PRASOWY Dzierżawa kwot mlecznych tylko do 31 stycznia Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2008 roku upływa termin składnia wniosków od producentów mleka o zatwierdzenie umowy oddania w używanie (dzierżawę) indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) w roku kwotowym 2007/2008. Dostawca może część swojej...

LIDER W ZŁOCZEWIE: ogłasza nabór do szkół

LIDER W ZŁOCZEWIE ogłasza nabór do szkół: SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach: • technik administracji • technik hodowca koni NOWOŚĆ • technik mechanik • technik handlowiec • technik BHP • technik rolnik • technik informatyk • technik rachunkowości • opiekunka środowiskowa • opiekun...

Informacja dla rolników -Informacje dotyczące łańcucha żywieniowego zwierząt do uboju

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku zapisu art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku ustanawiającego środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004...

Wieczór piosenki biesiadnej

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie serdeczne zaprasza na „Wieczór piosenki biesiadnej”. Impreza odbędzie się 4 lutego 2008 r. o godzinie 1800 w sali MOK ul. Szeroka 17. W programie imprezy znajdują się występy: orkiestry dętej Zespołu Śpiewaczego Senior Kapeli Podwórkowej „Złoczewianie” Zespołu „TOMY” rodzin...

Komunikat Energetyczny

Rejon Energetyczny Wieluń informuje, że w dniu 22.01.2008 r. (wtorek) w godz. 800-1600 w miejscowościach: Emilianów, Uników oraz Wandalin ,nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi.