Komunikaty - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Złoczew

Szanowni Państwo!! Burmistrz Miasta Złoczewa oraz Rada Miejska w Złoczewie zwracają się do Mieszkańców miasta i gminy Złoczew o zapoznanie się i przestrzeganie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Złoczew”. Dokładamy wszelkich starań aby utrzymać czystość i porządek na terenie naszej...

Komunikat Energetyczny

Rejon Energetyczny Wieluń informuje, że w dniu 28 lutego 2008 r. (tj. czwartek) w miejscowościach: Stolec Poduchowny nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi.

Konsultacje społeczne dokumentów: Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny

W zakładce STRATEGIA ROZWOJU w BIP umieszczono projekty dokumentów: - Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Złoczew na lata 2007-2013, - Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Złoczew na lata 2007 – 2013 z przedłużonym okresem programowania do roku 2015, - Plan Promocji Miasta i Gminy Złoczew. Zapraszamy...

Informacja dla rolników

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuję, że po licznych staraniach został przedłużony termin realizacji „Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych na rok 2007”. do 30 kwietnia 2008 r. w ramach...

Centrum Kształcenia Na Odległośc Na Wsiach - informacja o piwerwszych kursach!

Informujemy, że od miesiąca lutego w Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach (zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Stolcu) dostępnych będzie pierwsze 21 kursów e-lerningowych. Historia Język polski Matematyka Chemia Fizyka Geografia Biologia Język angielski Podstawy technik komputerowych Użytkowanie komputerów ...

Gmina Złoczew przystąpiła do projektu: Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach

Z przykrością informujemy, że po stronie Partnerów projektu występują problemy z dotrzymaniem terminów dostaw sprzętu, które przekładają się na opóźnienie w otwarciu działalności centrum. Mamy ogromną nadzieję, że mimo opóźnień Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach (zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Stolcu) rozpocznie...

Konkurs w pramach programu "Równać Szanse 2008"

Informujemy, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające...

Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z a p r a s z a m na XVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 08 lutego (piątek) 2008 r. o godz. 10.00 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie...

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr!!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega o silnym wietrze jakiego możemy sie spodziewac w dniach 25-27 stycznia. Niżej przezentujemy treść komunikatu: Zjawisko: Silny wiatr maksymalny Stopień zagrożenia: 2 (w skali 2-stopniowej) Ważność: od godz. 08: 00 dnia 25.01.2008 do godz. 08: 00 dnia 27.01.2008 Obszar: dzielnice...

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Broszkach Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko...