Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego.

Uwaga, rodzice uczniów niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mający stałe zameldowanie na terenie Gminy Złoczew, w związku z przystapieniem...

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Złoczewie

Dyżury radnych w dniu 1 października 2007 r

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Złoczewie

Dyżury radnych w dniu 1 października 2007 r

Dyżury radnych Rady Miejskiej w Złoczewie

Radni pełnią dyżur w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w sali USC -w dniu 1 października 2007 r. godz. 10:00 – 12:00: 1.Dudek Jerzy 2. Kluszczyński Marian -w dniu 5 listopada 2007 r. godz. 10:00 – 12:00: 1. Konieczny Andrzej 2. Wasilewski Tadeusz -w dniu 3 grudnia 2007 r

Nowe wydanie ZŁOCZEWIANINA

Informujemy, że jest już nowe okolicznościowe wydanie ZŁOCZEWIANINA. Do nabycia w Banku Spółdzielczym w Złoczewie, Miejskim Ośrodku Kultury i w szkołach: Publicznym Gimnazjum, Szkole Podstawowej, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w cenie 3 złote za egzemplarz. Zachęcamy do zakupienia!

Zaproszenie na XII sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 18 września 2007 r. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie -przyjęcie porządku obrad XII sesji i...

Informacja dotycząca wymiany dowodów osobistych

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w miesiącu wrześniu wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego będą przyjmowane dodatkowo w sobotę 15 września 2007 r. od godziny 9.00 do 14.00 oraz w każdy poniedziałek od godziny 8.00 do 18.00 Serdecznie zapraszamy!!

Wnioski stypendialne

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w sekretariacie urzędu od dnia 3 września do 15 września 2007 r. ( włącznie), można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoczew. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 1. Zaświadczenie z urzędu...

Wykaz dróg i ulic powiatowych oraz krajowych znajdujących sie na terenie gminy Złoczew

WYKAZ DRÓG I ULIC POWIATOWYCH oraz KRAJOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW. Wykaz ulic na terenie miasta Złoczewa, które należą do właściwości Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu. 1. Błaszkowska 2. Burzenińska 3. Cegielniana 4. Cmentarna 5. Kilińskiego 6. Parkowa 7. Polna 8. Szeroka 9. Szkolna 10. Wyzwolenia 11. 9...

Wyjaśnienie do SIWZ

Złoczew,dnia 2007 – 08 - 16 Znak: Zp /B – 341/1 – 1/2007 Wykonawcy wg rozdzielnika ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 ...