Parlamentarne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spoty informacyjne

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM https://youtu.be/7rFWptIsegA Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy) https://youtu.be/vEzWelABjOk Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT https://youtu.be/lWIth5P0jqE Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP...

Wykaz komitetów wyborczych, których pełnomocnicy są uprawnieni do zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych na obszarze okręgu wyborczego nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2015 r.

Nazwa komitetu wyborczego skrót nazwy pełnomocnik wyborczy Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" Grzegorz Michał Braun Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi KWW Zbigniewa Stonogi Piotr Dariusz Młynarczyk Komitet Wyborczy Platforma...

INFORMACJA 2/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

INFORMACJA 2/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu informuje, że dyżury wyznaczonych osób wchodzących w...

INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu, powołana w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., informuje...

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa.

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – dotychczasowa siedziba -Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie ul. Szeroka 17- obejmująca swym zasięgiem ulice: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, Jarzębinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kościelna, Krótka, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa,...

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do Parlamentu

Do dniu 29 września wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może złożyć w Urzędzie Miejskim w Złoczewie wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu...