Parlamentarne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa Granice obwodu głosowania

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 8 września 2011 r. Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z p&oac

2011 Informacja Burmistrza

Burmistrz Miasta Złoczewa zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zmianami) informuje, że do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych zostały wyznaczone słupy ogłoszeniowe zlokalizowane przy skrzyżowaniach...

2007 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Złoczew

Szczegółową listę Obwodowych Komisji Wyborczych jest zamieszczona w załączniku. Załącznik ten zawiera informacje na temat: listy członków komisji, przewodniczących i zastępców, informacje na temat lokalizacji lokalu w którym odbędzie się głosowanie.

2007 Granice obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 20 września 2007 r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów...

2007 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,...

2007 OBWIESZCZENIE - PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z dnia 8 września 2007 r. Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1) ) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców...