Parlamentarne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spoty informacyjne

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM https://youtu.be/7rFWptIsegA Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r.

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa.

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – dotychczasowa siedziba -Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie ul. Szeroka 17- obejmująca swym zasięgiem ulice: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, J

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do Parlamentu

Do dniu 29 września wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może złożyć w Urzędzie Miejskim w Złoczewie wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu...