Parlamentarne (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa.

Przypominamy o zmianie siedzib lokali wyborczych na terenie Złoczewa. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – dotychczasowa siedziba -Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie ul. Szeroka 17- obejmująca swym zasięgiem ulice: Burzenińska, Cmentarna, Dolna, Działkowa, J

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do Parlamentu

Do dniu 29 września wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może złożyć w Urzędzie Miejskim w Złoczewie wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa Granice obwodu głosowania

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 8 września 2011 r. Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z p&oac

2011 Informacja Burmistrza

Burmistrz Miasta Złoczewa zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zmianami) informuje, że do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych zostały wyznaczone słupy ogłoszeniowe zlokalizowane przy skrzyżowaniach...