Przetargi

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Znak: Zp 341/1- 4 /2009

Do wiadomości 
Uczestników postępowania przetargowego
   

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 
Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: 
Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.


Pytanie

W nawiązaniu do wcześniejszego zapytania i do odpowiedzi pismem Zp 341/1-3/2009 chciałbym doprecyzować moje wątpliwości pytaniem:
Czy w terminie 6 miesięcy należy wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czy w tym terminie wystarczy przekazać projekt z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę?
Nadmieniam, że zgodnie z treścią SIWZ w terminie 3 miesiące należy przedstawić koncepcję projektu. Biorąc pod uwagę fakt, ze prawomocne pozwolenie na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być wydawane nawet 79 dni, można przypuszczać, 2e na wykonanie projektu do pozwolenia na budowę może zostać tylko 11 dni. Analizując powyższe należy mieć również na uwadze, że do przekazanej koncepcji mogą być wniesione pewne uwagi, których uwzględnienie może również wymagać czasu. Dlatego też wykonanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie 6 miesięcy wydaje się być mało prawdopodobne.
Odpowiedz:
Podtrzymujemy odpowiedź udzieloną na wcześniej zadane pytanie uznajemy bowiem, że 6 miesięcy jest to czas wystarczający na „uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkich niezbędnych dokumentów" (pkt. 4.1 SIWZ - zdanie ostatnie) - przez, które rozumiemy min. uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenie na budowę. Jest to doprecyzowane w projekcie umowy w §3 pkt 2 „Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po dostarczeniu dokumentacji wraz z uzyskaną prawomocną decyzją - pozwolenie na budowę".
W §4 pkt. 1 SIWZ - Termin wykonania zamówienia - Zamawiający określa termin 6 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami.
W §2 projektu umowy Zamawiający określa termin 6 miesięcy od daty podpisania umowy, jako termin do opracowania dokumentacji projektowej oraz termin uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2009 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3205
04 marca 2009 14:09 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.