Przetargi

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Znak: Zp 341/1- 3 /2009

Do wiadomości 
Uczestników postępowania przetargowego

   

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 
Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/1/2009: 
Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.


Pytania
Po zapoznaniu się z treścią SIWZ dla postępowania prosze o wyjaśnienie kwestii dotyczącej terminu realizacji zadania. W treści SIWZ określono termin realizacji zadania na 6 miesięcy od daty podpisania Umowy. W punkcie 4 SIWZ określono zakres zawartości opracowania, w którym jest m.ln. „uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę". Natomiast w projekcie umowy zapisano, że Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po dostarczeniu dokumentacji wraz z uzyskana prawomocna decyzja, - pozwolenie na budowę..
Czy to oznacza, że Projektant będzie mógł wystawić fakturę dopiero po ok. 3 miesiącach od wykonania projektu i złożenia go do pozwolenia na budowę. 
Czy w projekcie umowy można zmienić podkreślony wyżej zapis na „po przekazaniu Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę". 


Odpowiedzi

Nie przewiduje się zmiany zapisu w treści projektu umowy. Uznajemy, że 6 miesięcy jest to czas wystarczający na „uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wszelkich niezbędnych dokumentów" (pkt. 4.1 SIWZ). 
W związku z czym Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po dostarczeniu dokumentacji wraz z uzyskaną prawomocna decyzja - pozwolenie na budowę. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2009 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 2988
03 marca 2009 08:54 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.