Przetargi

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni.

Złoczew, dn. 9 marca 2009 r.
 

Znak: Zp - 314/1-5/2009
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej 
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. 

opublikowano w BZP w dniu 19.02 2009 r. pod nr 40123 - 2009

Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega udostępnieniu uczestnikom postępowania załącznika - mapy zasadniczej terenu objętego rewitalizacją, którą Zamawiający uzyskał w dn. 6.03.

W związku z dokonaniem modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Burmistrz Miasta Złoczewa jako Zamawiający, działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) przedłuża do dnia 26 marca 2009 r. termin składania ofert.

 Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2009 r. o godz. 10.30.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 marca 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w sali USC.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2009 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 11391
09 marca 2009 10:14 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
09 marca 2009 10:12 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.