Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Złoczew, dn. 28 sierpnia 2008 r.


Znak: Zp 341/13- 2 /2008Działając na podstawie art. 93 ust. 1 p. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177) Burmistrz Miasta Złoczewa zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego nr Zp 341/13/2008: na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2008 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 4143
28 sierpnia 2008 11:29 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
28 sierpnia 2008 11:26 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.
28 sierpnia 2008 11:26 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.