Przetargi

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA: dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Znak: Zp 341/13- 1 /2008Do wiadomości 
Uczestników postępowania przetargowego

   
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 
Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/13/2008
Wykonanie dokumentacji: projektowo – wykonawczej 
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni. 


 
  Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytania:
1. Proszę o określenie powierzchni parku do zagospodarowania w ha.

2. Czy dla terenu parku istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja lokalizacyjna?

3. Pałac jest wpisany do rejestru zabytków natomiast park nie, proszę o podanie z jakich uwarunkowań prawnych (strefa w MPZP ?) podlega ochronie konserwatorskiej ?

4. Czy dla parku istnieje opracowane studium historyczno-konserwatorskie wraz z wytycznymi konserwatorskimi lub inne opracowania historyczne – ewidencje, kart, kwerendy itp.?

5. Czy w drzewostanie parkowym są drzewa –Pomniki Przyrody wpisane do rejestru?

6. Czy przewidywane jest wygrodzenie całego parku oprócz ujętego w ofercie ogrodzenia przy istn słupach bramnych?

7. Czy amfiteatr jest już zrealizowany i czy wymaga od zespołu projektowego wykonania w zakresie tego przetargu prac projektowych?

8. Czy istnieje projekt budowlany lub koncepcja widowni dla amfiteatru i zadaniem zespołu, który wygra przetarg jest wykonanie tylko projektu wykonawczego widowni? Czy ma doprojektować widownie do istniejącej sceny?

9. Proszę o określenie formy widowni- Na ile miejsc lub na jakiej powierzchni?, Czy zadaszona? Czy przewidywany jest budynek zaplecza z infrastrukturą (woda, prąd , toalety itp.)?, czy ogrodzona? Itp.

Ad.1 3,3871 ha

Ad. 2 Nie

Ad. 3 Park przypałacowy nie jest wpisany do rejestru zabytków natomiast podlega ochronie konserwatorskiej z tytułu ujęcia go w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, z tego tez powodu wydanie decyzji o warunkach zabudowy podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ad. 4 Wojewódzki Konserwator Zabytków – Delegatura w Sieradzu dysponuje dokumentacja ewidencyjna parku z 1992r. 

Ad. 5 Tak

Ad. 6 Nie, wygrodzenie całego parku nie jest przewidywane.

Ad.7,8 i 9 Jest zrealizowany pierwszy etap budowy amfiteatru tj. scena wraz z zadaszeniem oraz budynek socjalny. Zamawiający posiada dokumentację projektową widowni i nie jest ona przedmiotem prac projektowych w zakresie tego przetargu. Przetarg dotyczy de facto wykonania dokumentacji projektowo – wykonawczej na rewitalizacje parku przy pałacu oraz zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru. Ponieważ Gmina będzie się starała o środki zewnętrzne na realizację zadania dlatego nazwa zadania obejmuje również „utworzenie widowni”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2008 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3474
26 sierpnia 2008 09:59 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
26 sierpnia 2008 09:58 (Katarzyna Marta Sufleta) - Usunięcie załącznika.
26 sierpnia 2008 09:57 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana treści dokumnetu.