Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :„Przebudowa dróg gminnych , odcinek drogi Bujnów – Uników, Odcinek drogi we wsi Łeszczyn, odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki

 

                                                                                               Złoczew,dnia 2008 – 08 – 20

 

 

 

Znak: Zp – 341/11-1/2008

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :„Przebudowa dróg gminnych , odcinek drogi Bujnów – Uników, Odcinek drogi we wsi Łeszczyn, odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki.

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych WIELUŃ S.A. , Kamionka 136, 98-335 Pątnów .

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia – 1.420.381,13 zł..

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp .

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2008 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3316
20 sierpnia 2008 12:50 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.