Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotycze: Postępowania przetargowego na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi Bujnów – Uników o długości 1400 mb. 2. Przebudowę drogi gminnej do wsi Łeszczyn. Odcinek o długości 1500 mb. 3. Przebudowę drogi gminnej . Odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki o długości 1200 mb

           Złoczew, dnia 2008 – 08 – 12

Znak: Zp – 341/11-1/2008

 

 

Do wiadomości

uczestnicy postępowania przetargowego

           na budowę dróg gminnych

 

 

 

            W odpowiedzi na następujące pytania dotyczące przetargu na budowę dróg gminnych:

- odcinek drogi Bujnów – Uników o długości 1,4 km

- odcinek drogi we wsi Łeszczyn o długości 1,5 km

- odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki o długości 4,2 km

„W kosztorysie ofertowym dotyczącym drogi Bujnów-Uników:

1/ w pozycji 5 – występuje odwóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km to czy powinna być ujęta krotność w nakładach, ponieważ norma przewiduje odwóz gruntu za każdy dodatkowy 1 km/ proszę o wyjaśnienie.

2/ w pozycji 8 – występuje wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) w ilości 0,40*2,785m3 natomiast w obmiarze jest ilość 278,5 m3 (różnica ta daje dużą rozbieżność kwotową) – proszę o wyjaśnienie .

3/ w pozycjach 15 i 16  - występują obmiary np. 24*2,0=276m2 – proszę o szczegółowe wyjaśnienie tych wymiarów oraz czego one dotyczą.

W/w podpunkty dotyczą także kosztorysów wsi Łeszczyn i Grójec Mały – Grójec Wielki, gdzie w pozycjach 5 i 8 są podobne problemy rozbieżnościowe.

W związku z powyższymi niejasnościami nie będą się zgadzać zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu, dlatego zapytuję czy można załączyć tylko kosztorys sporządzony metodą uproszczoną.

 

Informujemy:

 

  1. Dotyczy poz. 5

Nie należy sugerować się tylko wyjściową pozycją kosztorysową, ale także specyfikacjami. Nie należy uwzględniać krotności w odniesieniu do 1 km ( tzn. nie stosować mnożnika 5 ). Natomiast kalkulować cenę jednostkową uwzględniającą odległość transportu 5 km.

  1. Dotyczy poz. 8

Wielkość z wyliczeń obmiarowych jest właściwa ponieważ jednostką podstawową jest 1 m3 a nie 100 m3

            przykład:          278,5 m3 jest właściwe,

                                   2,785 m3 jest niewłaściwe ( 100-krotne zmniejszenie)

  1. Dotyczy poz. 15 i 16 ( zjazdy ).

Na odcinku drogi Bujnów – Uników jeden ze zjazdów posiada nawierzchnię z kostki betonbrukowej dlatego pozycja 15 i 16 różnią się.

            przykład:          24*2,0*6,0 = 288 m2

            24 – ilość zjazdów

            2,0 – przeciętna długość zjazdu,

 

            6,0 – przeciętna szerokość zjazdu

Wystarczy załączyć kosztorys metodą uproszczoną ( bez zestawienia nakładów R,M,S ), w ofercie należy podać cenę ryczałtową, kosztorys jest elementem pomocniczym i nieobowiązkowym.

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

1.      inni uczestnicy przetargu 

2.      a/a

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2008 15:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3252
13 sierpnia 2008 15:44 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika.
13 sierpnia 2008 15:44 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.