Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na adaptacje dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie

 

                                                                                               Złoczew,dnia 2008 – 08 – 13

 

 

 

Znak: Zp – 341/12-1/2008

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na adaptacje dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę  Zakład Nadzoru Budowlanego „INBUD” Kazimierz Bigos,  98-300 Wieluń , oś. Stare Sady 19A.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia – 35.990,00zł.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp .

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2008 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3278
13 sierpnia 2008 14:32 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumnetu.