Przetargi

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO „MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

                                                                                                              Złoczew, dnia 22 września 2017 r.

Znak: RK.7045.3.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFETOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

 

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ

„MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustaw, zgodnie z art. 4 ust.8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( Dz.U.z2015 r.poz.2164 z późn. zm.)

 

  1. I.    Zamawiający :

Gmina Złoczew, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, NIP 827-22-34-466.

II. Przedmiot oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dachu budynku mieszkalnego - oficyny przy ul. Błaszkowskiej 4.

Zakres robót zawiera załącznik tj. Przedmiar robót z dnia 26 październik 2016 r.

III. Termin realizacji

Do 10 grudnia 2017 r.

IV. Termin płatności

14 dni po dostarczeniu faktury VAT

V. Sposób oceny ofert.

1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za wykonanie zamówienia.

2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa.

 VI. Oferta powinna zawierać

  1. Wypełniony druk oferty – załączniki nr 1
  2. Kosztorys ofertowy
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG

 

VII. Czas i miejsce składania ofert

 

Ofertę należy przesłać do 29.09.2017 r. do godz. 10.00

 

Liczy się wpływ ofert do Urzędu Miejskiego w Złoczewie na adres:

Urząd Miejski w Złoczewie

ul. Szkolna 16

98-270 Złoczew

Sekretariat – I piętro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2017 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 392
26 września 2017 11:39 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [zloczew__modernizacja_dachu_budynku_mieszkalnego__blaszkowska_4__prze dmiar_robot.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2017 11:38 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [druk_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2017 11:37 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)